Z roku na rok liczba zawartych w Polsce ślubów spada. Wzrasta z kolei liczba rozwodów. Według oficjalnych danych, aż 1/3 wszystkich sformalizowanych w naszym kraju związków ma swój finał na sali sądowej. Osoby podejmujące decyzję o definitywnym zakończeniu związku muszą zmierzyć się nie tylko z nową rzeczywistością, ale również ogromem formalności. Co warto wiedzieć o postępowaniu rozwodowym? Jakie kroki należy podjąć, aby machina rozwodowa ruszyła? Sprawdź nasze rady!

Przede wszystkim: pozew

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania rozwodu jest sporządzenie pozwu przez jedną ze stron. Pismo zostanie zaakceptowane przez sąd tylko wtedy, kiedy będzie spełniało szereg wymogów formalnych. W piśmie powinny zostać zawarte informacje takie jak dane małżonków, odpowiednie uzasadnienie swojej decyzji oraz określone przez polskie prawo załączniki (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach). Co ważne, już na tym etapie musimy zdecydować o tym, czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie drugiej strony. Konieczne będzie określenie swojego stanowiska w sprawie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i wysokości alimentów. Pismo należy skierować do najbliższego miejscu zamieszkania sądu okręgowego. Jeśli pozew spełnia wszystkie ściśle określone kryteria, jego odpis zostaje przesłany stronie pozwanej. Współmałżonek musi w ciągu 2 tygodni pisemnie ustosunkować się do pozwu.

Fachowa pomoc

Sporządzenie pozwu rozwodowego może przysporzyć wielu trudności. Aby maksymalnie ułatwić sobie trudną sytuację, warto nawiązać współpracę z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Specjalista odpowie na wszystkie pytania, pomoże sporządzić dokumenty, będzie reprezentował interesy klienta na sali sądowej  i pośredniczył w kontaktach z urzędem i byłym partnerem. Kancelaria adwokat-katowice.pl udostępnia na swojej stronie więcej praktycznych informacji.

 

 

Comments are closed.

https://alliancedoctor.com https://ccf-cccv.org https://gardenogrody.pl