Prawnik rozwód Warszawa – kiedy mówimy o rozwodzie?

To, że „prawnik rozwód Warszawa” jest pierwszym wyszukiwanym hasłem po podjęciu pierwszych kroków w kierunku uzyskania rozwodu, jest niezaprzeczalnym faktem. Jednak trzeba zadać sobie pytanie, kiedy właściwe mówi się o rozwodzie? Co on oznacza i kiedy jest możliwy? Otóż o rozwodzie może orzec jedynie sąd i to z naprawdę ważnych powodów. Rozwód jest możliwy, gdy sąd stwierdzi całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Bierze wówczas pod uwagę co najmniej trzy sfery wspólnego życia i łączących dwojga ludzi więzi. Pierwsza więź to więź emocjonalna. Przesłanką do rozwodu jest brak wzajemnego szacunki i przede wszystkim brak miłości w małżeństwie. Druga więź – fizyczna, poniekąd ma związek z tą pierwszą i jej brak objawia się brakiem kontaktu fizycznego dwojga nie tak dawno jeszcze bliskich sobie ludzi. Trzecia zaś więź – materialna, to nic innego jak wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, a raczej – zaprzestanie prowadzenia go ma wpływ na wyrok sądu. Niejednokrotnie małżonkowie wciąż mieszkają pod jednym dachem, a wszystkie te więzi są pomiędzy nimi zerwane. Jeśli w takiej sytuacji myślą o rozwodzie, z pewnością przyda się prawnik rozwód Warszawa.

Prawnik rozwód Warszawa

Prawnik rozwód Warszawa może pomóc już na etapie myślenia o złożeniu pozwu rozwodowego. Wskaże możliwie najlepsze rozwiązania. Po jego stronie będzie udzielanie porad zarówno prawnych, jak i praktycznych. Nie każda osoba starająca się o rozwód wie, jakie pytania na początku musi sobie postawić. Wielokrotnie nie ma nawet świadomości, co ją czeka. Nie wie, że oprócz udowodnienia rozpadu życia małżeńskiego, muszą zostać ustalone następujące kwestie: podział majątku i ustanowienie aspektu sprawowania opieki nad dziećmi oraz o konieczności zobowiązania jednego z małżonków do regularnego wypłacania alimentów na rzecz potomstwa.

Prawnik rozwód Warszawa udzieli także wskazówek, jak należy zachować się przed sądem podczas rozprawy i przedstawi możliwe pytania, jakie mogą zostać zadane przez sędziego.

Comments are closed.

am-project.org niatedlumbardisc.net gesduo.com