Przedsiębiorstwa korzystające z usługi faktoringowej powinny pamiętać, że, oprócz licznych atutów, wiąże się ona również z pewnymi zagrożeniami. Jakie konkretnie ryzyka bierze na siebie Klient firmy faktoringowej?

Faktoring zatacza coraz szersze kręgi

Grono osób, które do tej pory nie słyszały o usługach faktoringowych, maleje w szybkim tempie. Nic dziwnego, bo z tego produktu banków i wyspecjalizowanych instytucji finansowych coraz chętniej korzystają reprezentanci różnych branż. Wdrożenie faktoringu umożliwia utrzymanie płynności finansowej będącej oczkiem w głowie każdego dyrektora finansowego.

Dzięki kontrolowaniu cash flow firma może zagwarantować ciągłość produkcji, inwestować, na bieżąco regulować swoje zobowiązania i utrzymywać dobrą reputację. Realne korzyści to jedna strona medalu. Dla zarysowania pełnego spektrum tej usługi warto dodać, że ten medal ma też drugą stronę, czyli ryzyka ponoszone przez faktoranta.

Na barkach faktoranta

Nim przejdziemy do krótkiego rejestru ryzyk, należy przypomnieć, że faktoring jest usługą odpłatną – faktorant płaci faktorowi prowizję za szybkie udostępnienie kapitału. Dobrze jest zadbać o to, by wszystkie koszty usługi były transparentne już na etapie podpisywania umowy faktoringowej. Jeśli chodzi o ryzyka spoczywające po stronie Klienta firmy faktoringowej, to pierwszym jest niewypłacalność płatnika. Przy zaistnieniu tego typu scenariusza faktorant może być zmuszony do zwrotu zaliczki uiszczonej tytułem wykupu należności.

Aby zniwelować szansę wystąpienia takiej opcji, warto do faktoringu przekazywać bezsporne wierzytelności i skrupulatnie dokumentować wszystkie zdarzenia dotyczące transakcji. Innym ryzykiem występującym w realiach biznesowych jest napięcie w relacjach między płatnikiem a faktorantem. O jakich sytuacjach mowa? Na przykład o takiej, w której płatnik stwierdzi, że czynności związane z obsługą umowy faktoringowej są zbyt absorbujące, czego rezultatem mogą być pretensje pod adresem sprzedawcy. Sposobem na uniknięcie potencjalnego konfliktu jest wybór rzetelnej firmy faktoringowej, dysponującej sprawdzonymi narzędziami do komunikacji ze wszystkim stronami umowy faktoringowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Ryzyko Klienta firmy faktoringowej – Zapraszamy!

Comments are closed.

aterrangedj.com am-project.org .pl